TVS

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a. s.

Spoločnosť TVS, a.s.

vodaTrenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. so sídlom v Trenčíne bola založená zakladateľskou zmluvou zo 16. 12. 1998 ako univerzálny právny nástupca zaniknutej spoločnosti Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, s r. o. Spoločnosť vznikla po privatizácii štátneho podniku ZsVAK š. p. Bratislava, OZ Trenčín.

 

 

Činnosť TVS a. s. je zameraná na

  • prevádzkovanie verejných vodovodov
  • prevádzkovanie verejných kanalizácií
  • realizácia vodovodných a kanalizačných prípojok
  • inžinierska činnosť spojená s prípravou a realizáciou investičných akcií
  • laboratórne rozbory pitnej a odpadovej vody vo vlastnom akreditovanom laboratóriu

Oznámenie

Spoločnosť TVS, a.s. oznamuje stratu nevyplnených tlačív hotovostných faktúr s číslami 1541,1542,1543,1544,1545,1546. Na základe uvedenej skutočnosti vyhlasuje spoločnosť hotovostné faktúry s uvedenými číslami za neplatné doklady. Za ich prípadné použitie nenesie zodpovednosť.

Postup pri zmene dodávateľa vody

Vážení zákazníci,

na základe Vašich častých otázok ohľadne postupu pri zmene dodávateľa vody zdieľame odkaz s právnym vyjadrením :

http://www.ak-birosova.sk/sk/klub-pravnikov-mesta-trencin

Oznam pre zákazníkov

Vážení zákazníci,

v posledných dňoch sme zaznamenali, že viacerým naším zákazníkom bol doručený leták od spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ( TVK ), ktorá oznamuje, že od 1.11.2014 bude novým dodávateľom vody. Spoločnosť TVK ukončila spoluprácu so spoločnosťou TVS na základe doručenej výpovede Zmluvy o nájme a prevádzkovaní.čítať ďalej »

7. jún 2014, Mierové námestie Trenčín

 Za TVS, a.s. a Nadáciu TVS sme sa zúčastnili  živej hry firemných tímov „Človiečik nehnevaj sa“

 

Certifikát Človiečik nehnevaj sa 2013

Certifikát Človiečik nehnevaj sa 2014

Svetový deň vody 2014

Pozvánka na rozbor vody

Dajte si urobiť orientačný rozbor vody v chemickom laboratóriu TVS, a.s. ZADARMO

Chcete vedieť, aký má voda z vašej studne obsah DUSIČNANOV? Chcete vedieť, či je zistená hodnota pre vás a vašu rodinu bezpečná? Nech sa páči, v rámci Svetového dňa vody pracovníci nášho laboratória budú pracovať len pre Vás Rozbor vody na zistenie obsahu dusičnanov vám urobíme na počkanie.

 čítať ďalej »