process

... spracováva sa ...

Certifikát serióznej a solventnej slovenskej spoločnosti

TVS, a.s. získala Certifikát serióznej a solventnej slovenskej spoločnosti, ktorý udeľuje nadnárodná spoločnosť Bisnode Slovensko, s.r.o. Toto ocenenie sa podarilo získať len 7,8 % firiem na Slovensku, ktoré sú dôveryhodné, seriózne, stabilné a plnia si všetky svoje povinnosti.

DÔLEŽITÝ OZNAM PRE ODBERATEĽOV VODY

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že spoločnosť Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. (TVS) a spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK) uzatvorili dňa 3.6.2015 Dohodu o urovnaní sporných a pochybných práv a vzájomne sa dohodli na systéme zabezpečenia prevádzkovania verejných vodovodov a kanalizácií v trenčianskom regióne.

Stavebná činnosť .... Od projektu po realizáciu ...

TVS, a.s. poskytuje rozšírenú stavebno-montážnu činnosť zameranú na : Výstavbu a rekonštrukciu vodovodov a kanalizácií, Výstavbu ČOV, technológii, AT stanice, čerpacie stanice OV ...

REALIZÁCIE

STAVIEB

TVS