process

... spracováva sa ...

DÔLEŽITÝ OZNAM PRE ODBERATEĽOV VODY

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že spoločnosť Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. (TVS) a spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK) uzatvorili dňa 3.6.2015 Dohodu o urovnaní sporných a pochybných práv a vzájomne sa dohodli na systéme zabezpečenia prevádzkovania verejných vodovodov a kanalizácií v trenčianskom regióne.

Stavebná činnosť .... Od projektu po realizáciu ...

TVS, a.s. poskytuje rozšírenú stavebno-montážnu činnosť zameranú na : Výstavbu a rekonštrukciu vodovodov a kanalizácií, Výstavbu ČOV, technológii, AT stanice, čerpacie stanice OV ...