Oznam pre zákazníkov

TVS, a.s. je od 5.1.2015 Vaším oprávneným dodávateľom vody a prevádzkovateľom verejných vodovodov a kanalizácií v Trenčianskom regióne:

Rozhodnutie Okresného súdu v Trenčíne

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR

Oznámenie

Spoločnosť TVS, a.s. oznamuje stratu nevyplnených tlačív hotovostných faktúr s číslami 1541,1542,1543,1544,1545,1546. Na základe uvedenej skutočnosti vyhlasuje spoločnosť hotovostné faktúry s uvedenými číslami za neplatné doklady. Za ich prípadné použitie nenesie zodpovednosť.

Postup pri zmene dodávateľa vody

Vážení zákazníci,

na základe Vašich častých otázok ohľadne postupu pri zmene dodávateľa vody zdieľame odkaz s právnym vyjadrením :

http://www.ak-birosova.sk/sk/klub-pravnikov-mesta-trencin