process

... spracováva sa ...

Skúšky tesnosti kanalizácie

Skúšky tesnosti kanalizácie

0902 964 675, 0903 218 031

Skúšky tesnosti kanalizácie sa vykonávajú po vybudovaní kanalizačnej stoky. Na Slovensku je platná STN EN 1610 - stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, v ktorej je presne popísané ako sa má novovybudovaná kanalizácia odskúšať.

viac info