process

... spracováva sa ...

Zapojenie do programu The Clean Advantage

Zapojenie do programu The Clean Advantage

„Spoločnosť TVS, a.s. sa zapojila do programu The Clean Advantage od 1. februára 2018 a môže tak aktívne prispievať na ochranu životného prostredia v závislosti na spotrebe palív vozového parku TVS. To znamená, že za každý liter pohonných hmôt natankovaných na území Českej a Slovenskej republiky, bude TVS faktúra za služby CCS ako samostatnú položku obsahovať i príspevok do tohto programu vo výške 0,0075 EUR bez DPH“.Spoločnosť CCS vstúpila do programu The Clean Advantage a dala si za cieľ znižovať emisie CO2.

Program vypočíta emisie CO2 vozového parku každej spoločnosti a automaticky ich znižuje až o 50 % prostredníctvom investícií do vybraných projektov, napríklad výsadby nových stromov, obnovy pôdy, rekultivácie krajiny a veľa ďalších.

Konkrétne v Slovenskej republike sa už v rámci programu realizoval projekt Zasaď strom make a home - obnova zelene vo Vysokých Tatrách či obnova arboréta v Brezne. My by sme sa chceli ďalej aktívne podieľať na zalesňovaní Tatier a podobných projektoch, a tým kompenzovať znečisťovanie ovzdušia prostredníctvom našich vozidiel.

Viac informácií o programe vrátane už realizovaných projektov nájdete na stránkach Clean Advantage.