process

... spracováva sa ...

Stavebná činnosť

TVS, a.s. poskytuje rozšírenú stavebno-montážnu činnosť zameranú na :

  • výstavbu a rekonštrukciu vodovodov a kanalizácií
  • výstavba ČOV, technológii, AT stanice, čerpacie stanice OV
  • zemné a stavebné práce
  • zdravotno - technické inštalácie
  • projektovú činnosť, prevádzkové poriadky
  • inžiniersku činnosť, poradenstvo

Inžinierske siete na kľúč

Ak ste investor, ktorý hľadá zhotoviteľa pre komplexné zastrešenie výstavby inžinierskych sietí, TVS, a.s. TN ponúka takúto službu. Ide o komplexnú prípravu a zabezpečenie jednotlivých investičných akcií pre všetkých investorov až po uvedenie diela do prevádzky a jeho zapracovanie.

  • zabezpečíme Vám vypracovanie projektovej dokumentácie, v súlade s technickými podmienkami jednotlivých správcov IS, ako aj ich realizáciu, vrátane výstavby komunikácií a spevnených plôch
  • stavebné dielo Vám odovzdáme aj s príslušnou dokumentáciou ku kolaudácii

V prípade záujmu o niektorú z ponúkaných služieb nás kontaktujte na uvedených tel. číslach :

+421 32 3262 108; 0902 964 683