process

... spracováva sa ...

Stavebná činnosť

TVS, a.s. poskytuje rozšírenú stavebno-montážnu činnosť zameranú na :

 • výstavbu a rekonštrukciu vodovodov a kanalizácií
 • výstavba ČOV, technológii, AT stanice, čerpacie stanice OV
 • zemné a stavebné práce
 • zdravotno - technické inštalácie
 • projektovú činnosť, prevádzkové poriadky
 • inžiniersku činnosť, poradenstvo
 • vodohospodárske a inžinierske stavby
 • realizácia polyfunkčných objektov a občianskych stavieb
 • realizáciu zberných a priemyselných dvorov
 • protipovodňové opatrenia
 • opravy komunikácií živičných povrchov vrátane kompletných úprav ciest, chodníkov, komunikácií
 • prípravu a finalizáciu dokumentov v rámci programu financovaného z fondov Európskej únie

Inžinierske siete na kľúč

Ak ste investor, ktorý hľadá zhotoviteľa pre komplexné zastrešenie výstavby inžinierskych sietí, TVS, a.s. TN ponúka takúto službu. Ide o komplexnú prípravu a zabezpečenie jednotlivých investičných akcií pre všetkých investorov až po uvedenie diela do prevádzky a jeho zapracovanie.

 • zabezpečíme Vám vypracovanie projektovej dokumentácie, v súlade s technickými podmienkami jednotlivých správcov IS, ako aj ich realizáciu, vrátane výstavby komunikácií a spevnených plôch
 • stavebné dielo Vám odovzdáme aj s príslušnou dokumentáciou ku kolaudácii

V prípade záujmu o niektorú z ponúkaných služieb nás kontaktujte na uvedených tel. číslach :

+421 32 3262 108; 0902 964 683