process

... spracováva sa ...

Novinky TVS

Zapojenie do programu The Clean Advantage

Spoločnosť TVS, a.s. sa zapojila do programu The Clean Advantage od 1. februára 2018 a môže tak aktívne prispievať na ochranu životného prostredia v závislosti na spotrebe palív vozového parku TVS. To znamená, že za každý liter pohonných hmôt natankovaných na území Českej a Slovenskej republiky, bude TVS faktúra za služby CCS ako samostatnú položku obsahovať i príspevok do tohto programu vo výške 0,0075 EUR bez DPH.

Stavebníctvo 2017

TVS a.s. je evidovaná v databáze overených významných spoločností

Stavebné práce na projekte „ČOV Sever“

Momentálne prebiehajú stavebné práce na projekte „ČOV Sever“ v regióne Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou

Certifikát serióznej a solventnej slovenskej spoločnosti

TVS, a.s. získala Certifikát serióznej a solventnej slovenskej spoločnosti, ktorý udeľuje nadnárodná spoločnosť Bisnode Slovensko, s.r.o. Toto ocenenie sa podarilo získať len 7,8 % firiem na Slovensku, ktoré sú dôveryhodné, seriózne, stabilné a plnia si všetky svoje povinnosti.

Stavebná činnosť .... Od projektu po realizáciu ...

TVS, a.s. poskytuje rozšírenú stavebno-montážnu činnosť zameranú na : Výstavbu a rekonštrukciu vodovodov a kanalizácií, Výstavbu ČOV, technológii, AT stanice, čerpacie stanice OV ...

DÔLEŽITÝ OZNAM PRE ODBERATEĽOV VODY

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že spoločnosť Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. (TVS) a spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK) uzatvorili dňa 3.6.2015 Dohodu o urovnaní sporných a pochybných práv a vzájomne sa dohodli na systéme zabezpečenia prevádzkovania verejných vodovodov a kanalizácií v trenčianskom regióne.

Vyjadrenie TVS k TS TVK z 25.3.2015

Spoločnosť TVS považuje tvrdenie TVK za zavádzajúce a účelové. Nejde pritom o prvé takéto vyjadrenie spoločnosti TVK. Je to práve TVK, ktorá nerešpektovaním rozhodnutia Najvyššieho súdu SR zo dňa 5.1.2015 porušuje platné zákony SR.

Stanovisko TVS, a.s. k odstávke vody v Trenčianskych Tepliciach

Spoločnosť TVK, a.s. neoprávnene prerušila dodávku vody do mesta Trenčianske Teplice. V záujme občanov a spotrebiteľov v meste Trenčianske Teplice naša spoločnosť privolala na miesto políciu so žiadosťou o poskytnutie súčinnosti pri zabezpečení ...

TVS, a.s. dodávateľ a prevádzkovateľ verejných vodovodov a kanalizácií

V súčasnosti stále platí uznesenie Najvyššieho súdu SR. Dňom 5.1.2015 je TVS, a.s. v zmysle tohto uznesenia oprávneným dodávateľom vody a prevádzkovateľom verejných vodovodov a kanalizácií v trenčianskom regióne. ...

Oznam pre zákazníkov

TVS, a.s. je od 5.1.2015 Vaším oprávneným dodávateľom vody ...

DODÁVATEĽ VODY SA NEMENÍ

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. (TVS) zostáva na základe rozhodnutia súdu aj po 1.11.2014 dodávateľom pitnej vody a prevádzkovateľom verejných vodovodov a kanalizácií v trenčianskom regióne.

Oznam pre zákazníkov

v posledných dňoch sme zaznamenali, že viacerým naším zákazníkom bol doručený leták od spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ( TVK )