process

... spracováva sa ...

Nadácia TVS

Nadacia TVS

Účel nadácie

Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu, ktorým bude:

  • podpora detí a mládeže v oblasti športu a vzdelávania
  • podpora zdravotne postihnutých občanov
  • podpora a organizácia charitatívnych a humanitárnych akcií

Zakladatelia

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.

ul. 1. mája 11

911 01 Trenčín

IČO: 36306410

Štatutárny orgán

správca Ing. Vladimír Gaššo

Názov nadácie:Nadácia TVS
Sídlo nadácie:ul. 1. mája 11, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO:42145775
Bankové spojenie:UniCredit Banka Slovakia a.s., č. účtu 1076393001 / 1111
Registračné číslo:203/Na-2002/944
Dátum vzniku:3. 11. 2009
Dátum zápisu:3. 11. 2009

Kontakt

telefón : +421 32 3262 307

Nezabúdame na pomoc druhým prostredníctvom Nadácie TVS, a.s.

Motto: „Osoh z priateľskej pomoci je pomoc sama.“

Michel De Montaigne /francúzsky autor, humanistický filozof, štátnik 1533 – 1592/