process

... spracováva sa ...

Sídlo spoločnosti

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.

ul. 1. mája 11

911 01 Trenčín

GPS : 48.892115, 18.034260

telefón: +421 32 3262 111

Sekretariát vedenia spoločnosti : + 421 32 3262 307

e-mail: tvs@tvs.sk

web: www.tvs.sk

IČO: 36 306 410

DIČ: 2020176191

IČ DPH: SK 2020176191

Zapísaná: Obchodný register OS v Trenčíne v oddieli Sa vložka číslo 10163/R

banka: VÚB Trenčín

účet: SK0302000000270002002202 • BIC: SUBASKBX

banka: ČSOB Trenčín

účet: SK0675000080101855150033 • BIC: CEKOSKBX

Ing. Vladimír Gaššo

generálny riaditeľ

tel.: +421 32 3262 305

e-mail: vladimir.gasso@tvs.sk

Ing. Róbert Rezníček

technický riaditeľ

tel.: +421 32 3262 113

e-mail: robert.reznicek@tvs.sk

Ing. Matúš Bečár

manager riadenia projektov

tel.: +421 32 3262 103

e-mail: matus.becar@tvs.sk

Nájdete nás

Napíšte nám

Meno a priezvisko :

Emailová adresa :

Telefón :

Kontrolný kód :

Správa, otázka :