process

... spracováva sa ...

Sídlo spoločnosti

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.

ul. 1. mája 11

911 01 Trenčín

GPS : 48.892115, 18.034260

telefón: +421 32 3262 111

Sekretariát vedenia spoločnosti : + 421 32 3262 307

e-mail: tvs@tvs.sk

web: www.tvs.sk

IČO: 36 306 410

DIČ: 2020176191

IČ DPH: SK 2020176191

Zapísaná: Obchodný register OS v Trenčíne v oddieli Sa vložka číslo 10163/R

banka: VÚB Trenčín

účet: SK0302000000270002002202 • BIC: SUBASKBX

Ing. Vladimír Gaššo

generálny riaditeľ

tel.: +421 32 3262 305

e-mail: vladimir.gasso@tvs.sk

Ing. Róbert Rezníček

technický riaditeľ

tel.: +421 32 3262 113

e-mail: robert.reznicek@tvs.sk

Ing. Matúš Bečár

manager riadenia projektov

tel.: +421 32 3262 103

e-mail: matus.becar@tvs.sk

Nájdete nás

Napíšte nám

Meno a priezvisko :

Emailová adresa :

Telefón :

Kontrolný kód :

Správa, otázka :

DOTAZNÍK

Ako s nami spolupracovať ... Chcete sa stať našim dodávateľom?

Aby sme Vás mohli zaradiť do našej databázy dodávateľov, je potrebné, aby ste vyplnili tento formulár.

( položky vyznačené červeným písmom je potrebné vyplniť ):

Firma/meno (podľa obchodného registra) :

Zástupca firmy:

Priezvisko :

Meno :

Titul :

Predmet podnikania:

Počet zamestnancov:

Ulica a číslo:

Mesto / psč:

Telefón :

Mobil:

E-mail:

IČ:

DIČ:

Prehlasujem, že uvedené osobné údaje sú pravdivé a poskytujem ich dobrovoľne, pretože mám záujem spolupracovať so spoločnosťou TVS, a.s.

TVS, a.s. ubezpečuje, že je zabezpečená náležitá ochrana týchto osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kontrolný kód :

Súhlasím s podmienkami