process

... spracováva sa ...

Monitoring kanalizácie

Od konca roka 2006 využíva TVS a.s. vlastný kanalizačný monitorovací systém IBOS Revi 1200.

Čo všetko ponúka inšpekčný systém IBOS REVI S1200 ?

Pomocou kamerového systému je možné z vnútra kanalizácie prehliadať jej stavebný stav, rozsah prípadných poškodení, alebo spôsob zaústenia prípojok. Táto najmodernejšia technika spoločne s kvalifikovanou obsluhou tvoria silný nástroj pre efektívne zisťovanie technického stavu prevádzkovanej infraštruktúry, predchádzanie havarijných stavov a čo najúčelnejšie plánovanie investícií do obnovy kanalizačnej siete.

Pracovný rozsah zariadenia (DN200 – DN1200), pohon všetkých kolies a dĺžka kábla (200m) ponúka možnosť využitia nielen v kanalizácií, ale aj v akýchkoľvek iných potrubiach. Veľkou výhodou je presné meranie vzdialenosti, čo umožňuje označiť miesto poruchy, alebo poškodenia stoky, vďaka čomu nie je potrebné obnažiť celé potrubie, ale len jeho poškodenú časť. Hľadanie prípojok a vytýčenie trasy potrubia je možné vďaka presnej lokalizácií zariadenia na povrchu. Výborný osvit potrubia s pomocou LED diód, alebo halogénových svietidiel umožňuje nahliadnuť aj do tých najtmavších kútov. Výstupný záznam obsahuje popis poškodení, vzdialenosť od počiatočného uzla, priemer kanalizácie, spádovú krivku a iné.

Pre podrobné informácie o možnostiach využitia, nás kontaktujte na číslach :

0902 964 675, 0903 218 030