process

... spracováva sa ...

Oznam pre zákazníkov

Oznam pre zákazníkov

TVS, a.s. je od 5.1.2015 Vaším oprávneným dodávateľom vody a prevádzkovateľom verejných vodovodov a kanalizácií v Trenčianskom regióne :

dokumenty na stiahnutie :

Rozhodnutie Okresného súdu v Trenčíne

( pdf ▪ 09.02.2015 ▪ 0.15 MB )

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR

( pdf ▪ 09.02.2015 ▪ 5.23 MB )

Oznam pre odberateľov vody 5.1.2015

( pdf ▪ 05.01.2015 ▪ 0.29 MB )