process

... spracováva sa ...

Vývoz žúmp

V rámci poskytovaných služieb a ochrany životného prostredia Vám ponúkame Vývoz odpadových žumpových vôd.

  • dĺžka sacích hadíc až 35m
  • maximálny objem vývozu 9m³
  • realizácia vývozu do 48 hodín

Pre podrobné informácie o možnostiach využitia, nás kontaktujte na číslach :

0850 646 000, 0902 964 675, 0902 964 666