process

... spracováva sa ...

Rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu v obci Čierna Voda

Rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu v obci Čierna Voda

investor : Obec Čierna Voda

lokalita : Obec Čierna Voda

realizácia : 07/2019 – 09/2019