process

... spracováva sa ...

NOVOSTAVBA ZBERNÉHO DVORA v obci Nesluša

NOVOSTAVBA ZBERNÉHO DVORA v obci Nesluša

investor : Obec Nesluša

lokalita : Obec Nesluša

realizácia : 06.07.2018 – 31.11.2018

OPRAVA VODOVODU - zabezpečovacie práce havarijného stavu vodovodu v Tatranskej Javorine po povodni

OPRAVA VODOVODU - zabezpečovacie práce havarijného stavu vodovodu v Tatranskej Javorine po povodni

investor : Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

lokalita : Obec Ždiar

realizácia : 27.07.2018 - 03.08.2018

Obytný súbor Olbrachtova, Trenčín

Obytný súbor Olbrachtova, Trenčín

investor : MONOLIT Slovakia s.r.o.

lokalita : Trenčín

realizácia : 09.04.2018 – 30.09.2018

Most pri Bratislave – sanácia vodovodu – Bratislavská ulica

Most pri Bratislave – sanácia vodovodu – Bratislavská ulica

investor : BVS, a.s. Bratislava

lokalita : Most pri Bratislave

realizácia : 21.06.2018 - 30.11.2018

IBV DIELY - ŠTVRTOK

IBV DIELY - ŠTVRTOK

investor : Obec Štvrtok

lokalita : Nové Mesto nad Váhom

realizácia : I. etapa - inžinierske siete: 06/2018 - 07/2018; II. etapa - komunikácie: 09/2018 - 11/2018

Autocentrum BMW Trnava

Autocentrum BMW Trnava

investor : Bavaria Real Estate a.s., Bratislava

lokalita : Trnava

realizácia : 03/2018 - 06/2018

Zberný dvor, Dolná Streda

Zberný dvor, Dolná Streda

investor : Obec Dolná Streda

lokalita : Dolná Streda

realizácia : 02/2018 - 07/2018

Obec Bošany, Pažiť, Horné Naštice, mesto Bánovce nad Bebravou

Obec Bošany, Pažiť, Horné Naštice, mesto Bánovce nad Bebravou

investor : obec Bošany, Pažiť, Horné Naštice, mesto Bánovce n/B.

lokalita : Bošany

realizácia : 03/2017 - 06/2017

ČOV Sever, región Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske

ČOV Sever, región Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske

investor : Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

realizácia : 07/2015 - 09/2017

Bachledova dolina - Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar

Bachledova dolina - Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar

investor : Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

lokalita : Ždiar

realizácia : I. časť = 10/2017 - 11/2017; zahájenie I. časti stavby dňa 23.10.2017; II. časť = 03/2018 - 05/2018

Continental Sever, II. etapa, Púchov

Continental Sever, II. etapa, Púchov

investor : Continental Matador RUBBER, s.r.o. Púchov

lokalita : Púchov

realizácia : 03/2017 - 06/2017