process

... spracováva sa ...

Ortodoncia LM

lokalita : Trenčín - centrum

investor : MUDr. Miroslav Lehotský

realizacia : 06/2013

Vybudovanie inžinierských sietí /vodovod, kanalizácia, elektrická prípojka/ pre polyfunkčný objekt