process

... spracováva sa ...

Marius Pedersen - vodovodná a kanalizačná prípojka

lokalita : Trenčín, ul. Zlatovská

investor : Marius Pedersen a.s.

realizacia : 05/2013

Vybudovanie novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky pre objekt Zberného dvora a centrály Marius Pedersen a.s. v Trenčíne