process

... spracováva sa ...

Autolakovňa ul. Bratislavská

lokalita : Trenčín, ul. Bratislavská

investor : Radovan Kocoski

realizacia : 08/2013

Vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky vr. vnútroareálových rozvodov pre objekt autolakovne