process

... spracováva sa ...

NUPPU – Polyfunkčný areál VIII. etapa, Bratislava (BERGAMON – area)

lokalita : Bratislava

investor : Nuppu Housing s.r.o., Bratislava - mestská časť Rača

realizacia : 07/2020 - 03/2021

objednávateľ:  YIT Slovakia, a.s., Bratislava

 

STAVEBNÝ OBJEKT:

 

SO 301B, C, CD  Verejný vodovod pre SO204, 205, 215AB

SO 302a  Vodovodná prípojka pre SO210

SO 303C, CD  Jednotná kanalizácia pri SO205, 215AB

SO 304C, CD  Zaolejovaná kanalizácia pri SO205, 215AB

SO 302b  Vodovodná prípojka pre SO211

SO 302i   Vodovodná prípojka pre SO204

SO 302j   Vodovodná prípojka pre SO205

SO 302k   Vodovodná prípojka pre SO215AB

SO 306a   Kanalizačná prípojka splašková pre SO 215AB

 

Vykonávané práce:

 

Zokruhovanie verejného vodovodu v rámci novobudovaného areálu NUPPU z tvárnej liatiny v dĺžke 350 m, vrátane zhotovenia piatich vodovodných prípojok DN80 pre SO 204, SO 205, SO 215AB, SO 210, SO 211. Zhotovenie kanalizačných prípojok pre SO 215A a SO 215B z PVC DN200.

Dokončenie rozšírenia verejnej zaolejovanej a verejnej jednotnej kanalizácie v rámci areálu NUPPU.

Jednotná kanalizácia z PVC DN300 v dĺžke 195 m, zaolejovaná kanalizácia z PVC DN300 v dĺžke 147 m.