process

... spracováva sa ...

NUPPU – Polyfunkčný areál VIII. etapa, Bratislava (BERGAMON – SO 204)

lokalita : Bratislava

investor : Nuppu Housing s.r.o., Bratislava - mestská časť Rača

realizacia : 12/2020 - 09/2021

objednávateľ:  YIT Slovakia, a.s., Bratislava

 

STAVEBNÝ OBJEKT:

 

SO 305i  Areálová dažďová kanalizácia zo striech vrátane vsakovacích objektov pre SO 204

 

Vykonávané práce:

 

Realizácie dažďovej kanalizácie pozostávajúcej oddrenážovania zelených striech, vybudovania dvoch retenčných nádrží s polievacími šachtami a bezpečnostným prepadom do vsakovacích objektov.