process

... spracováva sa ...

STM ul.Brnianska SOŠ Stavebné

lokalita : Trenčín – ul. Brnianska

investor : SOŠ stavebná, Trenčín

realizacia : 04/2012 - 12/2012

Rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej prípojky