process

... spracováva sa ...

Rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu v obci Čierna Voda

lokalita : Obec Čierna Voda

investor : Obec Čierna Voda

realizacia : 07/2019 – 09/2019

objednávateľ:    MENERT spol. s r.o., Šaľa

 

Vykonávané práce:

 

-  Rozšírenie verejného vodovodu PE 100RC, d110v dl. 400m

-  Rozšírenie verejnej kanalizácie PVC DN400 - dl. 393m