process

... spracováva sa ...

ÚV Kremnica, kalová koncovka

lokalita : KREMNICA

investor : Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica

realizacia : 04/2020 - 09/2020

objednávateľ:  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,  Banská Bystrica

 

STAVEBNÝ OBJEKT:

 

SO-01 - Objekt kalovej koncovky - stavebná časť

SO-02 - Potrubie 

PS-01 - Technologická časť 

PS-02 - Elektročasť

 

Vykonávané práce:

 

- SO-01 - Objekt kalovej koncovky pozostáva z podzemnej monolitickej časti - akumulačnej nádrže, miestnosť technológie a rozdeľovacia miestnosť.

  Nadzemná časť je tvorená oceľovou konštrukciou, opláštenie a strecha je sendvičovým panelom, kde sa bude nachádzať ďalšia technológia.

- SO-02 - Potrubie, je potrubie z HDPE DN160 slúžiace na prepojenie použitých pracích vôd a obtoku filtrov do akumulačnej nádrže.

- PS-01 - Technológia zachytenia a spracovania vôd z prania filtrov pre dosiahnutie lepšej kvality vypúšťanej technologickej vody.

 

  Predmetom dodávky spoločnosti TVS, a.s. je realizácia kompletného diela vrátane technológie na kľuč.