process

... spracováva sa ...

OBCHODNÉ CENTRUM DIY TRNAVA – Oprava vsakovacieho objektu

lokalita : Trnava

investor : Bawag leasing, s.r.o., Bratislava

realizacia : 10/2019 – 11/2019

objednávateľ: PURECO, s.r.o., BRATISLAVA

 

Vykonávané práce:

 

Projekt rekonštrukciu retenčnej nádrže obchodného centra DIY v Trnave vybudovanej podľa PD z roku 2007.

Na nádrži z plastových blokov D-Raintank došlo k havárii preťažením konštrukcie.

Projekt rieši rekonštrukciu havarovanej retenčnej nádrže v pôvodnom objeme a pôvodnej maximálnej hladiny

zadržiavanej zrážkovej vody z povrchového odtoku areálu obchodného centra DIY.

Všetky objekty pred a za retenčnou nádržou, ako predradená sedimentačná nádrž a čerpacia stanica za retenčnou

nádržou ostávajú bez zmeny.