process

... spracováva sa ...

Priemyselná hala HELLA Kočovce, SO 100 ČOV, Nové Mesto nad Váhom

lokalita : Nové Mesto nad Váhom

investor : HELLA SLOVAKIA FRONT-LIGHTING, s.r.o.

realizacia : 01/2020 – 05/2020 (začiatok prác: 6.1.2020; ukončenie prác: 31.5.2020)

objednávateľ: PURECO, s.r.o., Bratislava

 

STAVEBNÝ OBJEKT:

 

SO 100.01 – ČOV

SO 100.02 – Vodovodná prípojka

SO 100.03 – Výtlak z VČS, výtlak ČOV – kalojem

SO 100.04 – Elektrická prípojka

SO 100.05 – Gravitačné potrubie do recipientu

SO 100.06 – Spevnené plochy

SO 100.07 – Vjazd

SO 100.09 – Oplotenie

 

Vykonávané práce:

 

Názov stavby je podľa projektu: „Priemyselná hala HELLA Kočovce. SO 100 ČOV“. Vzhľadom na nedostatočnú kapacitu jestvujúcej ČOV Bioclar 450-3x150EO investor pristúpil k návrhu a výstavbe novej ČOV. Navrhovaná ČOV PURECO SBR-III S má kapacitu 1000EO.

Predmetom dodávky TVS, a.s. je realizácia stavebnej časti ČOV bez dodávky strojnotechnologickej časti, ktorú realizuje spoločnosť PURECO.