process

... spracováva sa ...

Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy, MYJAVA

lokalita : Myjava

investor : Nemocnica s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava

realizacia : 03/2020 – 04/2020

objednávateľ: KERAMING, a.s., Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

 

STAVEBNÝ OBJEKT:

 

SO 02 – Splašková vonkajšia kanalizácia, lapač tukov

SO 03 – Vonkajšie rozvody plynu

SO 04 – Dažďová vonkajšia kanalizácia

 

Vykonávané práce:

 

- Areálový rozvod splaškovej kanalizácie z PVC DN110-200 – 151,00 m; prefabrikovaná šachta DN 1000 na splaškovej kanalizácii – 2 ks; PP šachta na splaškovej kanalizácii DN 1000 – 1 ks; PP šachta na splaškovej kanalizácii DN 600 – 3 ks; PP šachta na splaškovej kanalizácii DN 425 – 4 ks; lapač tukov ACO Lipumax P-B, NS4 – 1 ks;

- Areálový rozvod plynu z HDPE d 50 – 35,00 m; riadené horizontálne vŕtanie HDPE chráničky d 110 – 6,00 m; skrinka merania spotreby plynu pre práčovňu – 1 ks, skrinka merania spotreby plynu pre kuchyňu – 1 ks;

- Areálový rozvod dažďovej kanalizácie z PVC DN125-160 – 133,00 m; prefabrikovaná šachta DN 1000 na dažďovej  kanalizácii – 2 ks; PP šachta na dažďovej  kanalizácii DN 425 – 4 ks.