process

... spracováva sa ...

BERGAMON – Polyfunkčný areál, objekt SO 209, Hraničná ul., Mlynské Nivy, Bratislava

lokalita : Bratislava

investor : YIT Slovakia, a.s., Bratislava

realizacia : /2018 – 11/2019

 

OBJEDNÁVATEĽ: YIT Slovakia, a.s.. Bratislava

 

Názov objektu :     SO 303A Kanalizácia verejná jednotná pri SO 209

                                SO 304A Kanalizácia verejná zaolejovaná pri SO 209

 

Vykonávané práce: