process

... spracováva sa ...

BERGAMON–Polyfunkčný areál, objekt SO 201, V. etapa Hraničná ul., Mlynské Nivy, Bratislava; SO300 Zdravotnícke objekty pre SO201

lokalita : Bratislava

investor : YIT Slovakia, a.s., Bratislava

realizacia : 07/2019 – 01/2020

 

objednávateľ: YIT Slovakia, a.s., Račianska 153/A, Bratislava

      

STAVEBNÝ OBJEKT:

 

SO 301B    Verejný vodovod pri SO 201

SO 303B    Kanalizácia verejná jednotná pri SO201 až SO205

SO 304B    Kanalizácia verejná zaolejovaná

SO 302e,f  Vodovodné prípojky

SO 305e    Areálová kanalizácia dažďová zo striech vrátane vsakovacích objektov

SO 306a    Kanalizačné prípojky splašková

 

Vykonávané práce:

 

- Verejný vodovod TvLT 150 – 108,0 m, UV DN150 – 1 ks; PH DN80 – 2 ks; 

- Kanalizácia verejná jednotná PVC 300 – 178,0 m; PVC 400 – 163,5 m; PP 500 - 42,0 m; RŠ 1000 – 11 ks; 

- Kanalizácia verejná zaolejovaná PVC 300 – 316,0 m; RŠ 1000 – 10 ks; ORL 50/1(4); 

- Prípojky kanalizácie PVC 200 – 215,4 m; RŠ 1000 – 10 ks; 

- Vodovodná prípojka TvLT 80 – 7,5 m; VŠ 2,8x1,4x1,8 m; VŠ Modulo; HDPE d63 – 6,5 m; 

- Areálová kanalizácia dažďová zo striech vrátane vsakovacích systémov PVC 200 – 72,5 m; ŠD 400 – 3 ks; 

  RAUDRIL Ø110 – 220,0 m; vsakovacie boxy RAUSIKKO BOX 2 ks - 5,6x2,4x1,32 m; 2xRN dažďových vôd 6 m³; 

- Kanalizačná prípojka splašková Skp, Skp1 PVC 200 – 74,0 m; PVC 150 – 11,0 m; Šd 1000 – 5 ks; Šd 400 – 5 ks