process

... spracováva sa ...

RETAIL BOX II. MYJAVA

lokalita : Myjava

realizacia : 10/2019 – 11/2019

    

objednávateľ: KERAMING, a.s.

 

Vykonávané práce:

 

- Realizácia vodovodnej prípojky a areálového vodovodu.

- Realizácia kanalizačnej prípojky a areálovej kanalizácie.

- Realizácia ležatých rozvodov vodovodu, dažďovej a splaškovej kanalizácie.

- Realizácia vnútorných rozvodov pitného a požiarneho vodovodu.

- Realizácia zdravotechnickej inštalácie.