process

... spracováva sa ...

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy s.č. 31 v obci MALÁ MAČA

lokalita : obec Malá Mača

investor : obec MALÁ MAČA

realizacia : 10/2019 – 11/2019

objednávateľ: MENERT spol. s r.o.

 

Vykonávané práce:

 

- Obíjanie ex. a int. omietok, demontáž rímsy strechy.

- Búranie okapových chodníkov.
- Demontáž starých okien a dverí.

- Zamurovanie nepotrebných dverí, murovanie atiky.
- Dodávka a montáž plastových okien a dverí s izol. trojsklom a izol. páskami.

- Omietanie stien, špaliet a opravy jestvujúcich omietok.

- Demontáž starých gamatiek, zhotovenie nového kúrenia - kondenzačný kotol + radiátory.

- Zateplenie objektu KZS minerálnou vatou hr.150mm a sokel XPS120 mm.

- Demontáž starých a montáž nových klampiarskych prvkov.

- Zhotovenie fúkanej izolácie stropu.

- Odvoz a likvidácia odpadov.