process

... spracováva sa ...

OPRAVA VODOVODU - zabezpečovacie práce havarijného stavu vodovodu v Tatranskej Javorine po povodni

lokalita : Obec Ždiar

investor : Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

realizacia : 27.07.2018 - 03.08.2018

- Realizácia zabezpečovacích prác havarijného stavu vodovodu v Tatranskej Javorine po povodni.

- Počas povodne v Tatranskej Javorine došlo k poškodeniu vodovodného potrubia, ktoré zásobuje Obec Ždiar pitnou vodou.

- Práce zahŕňajú dočasné prepojenie poškodeného vodovodného potrubia z materiálu HDPE DN 160mm v dĺžke cca 500m.