process

... spracováva sa ...

Novostavba Zberného dvora v obci Nesluša

lokalita : Nesluša

investor : Obec Nesluša

realizacia : 06.07.2018 – 31.11.2018

 

Dielo realizuje naša spoločnosť pre spoločnosť MACHINE INDUSTRY s.r.o.

Objekt sa nachádza v obci Nesluša. Cieľom stavby je novostavba prevádzkového objektu, oplotenia, spevnených plôch a prípojky inžinierskych sietí (kanalizácia splašková a dažďová, vodovodná a prípojka NN).

Objekt je prízemná stavba. Konštrukčne sa jedna o objekt stenových konštrukcií murovaných so sedlovou strechou.

 

Zastavaná plocha: 402m²

Spevnené plochy: 795m²

Zatrávňovacie tvárnice: 292m²