process

... spracováva sa ...

Most pri Bratislave – sanácia vodovodu – Bratislavská ulica

lokalita : Most pri Bratislave

investor : BVS, a.s. Bratislava

realizacia : 21.06.2018 - 30.11.2018

 

Stavba spočíva v realizácii  prác – rekonštrukcii jestvujúceho vodovodu DN150 na Nálepkovej ulici v Moste pri Bratislave :

 

Predmetom realizácie je rekonštrukcia /sanácia/ jestvujúceho vodovodu z PVC DN150 za potrubie z tvárnej liatiny TvLT PN 10, DN 200 a DN 150 s jednokomorovým hrdlom s vonkajšou povrchovou ochranou žiarovo nanášanou zliatinou zinku a hliníka s krycím náterom modrého epoxidu. Vnútorná povrchová úprava potrubia s odstredivo liatou cementovou výstielkou síranoodolným cementom. Stabilizácia smerových lomov je zabezpečená použitím zámkových spojov v hrdlách potrubia. Dĺžka trasy vodovodu je od staničenia 0,41811km – 2,23577km. Stavba je rozdelená na 5 etáp. Výkopové práce sú realizované v pôvodnej trase vodovodu. Pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky vodovodu je po etapách realizovaný dočasný bypass z potrubia HDPE D160, na ktorý sú prepojené  vodovodné prípojky k jednotlivým odberateľom. Vodovodných prípojok je celkovo 122 ks. Po otlakovaní, preplachu a dezinfekcii  potrubia z TvLT DN200 sú postupne prepájané vodovodné prípojky na nový vodovod a zrealizovaný úsek je uvedený do trvalej prevádzky.