process

... spracováva sa ...

Oprava kanalizácie Trenčianske Teplice

lokalita : Trenčianske Teplice

investor : mesto Trenčianske Teplice

realizacia : 09/2012

Rekonštrukcia verejnej kanalizácie PVC U DN 315