process

... spracováva sa ...

IBV DIELY - ŠTVRTOK

lokalita : Nové Mesto nad Váhom

investor : Obec Štvrtok

realizacia : I. etapa - inžinierske siete: 06/2018 - 07/2018; II. etapa - komunikácie: 09/2018 - 11/2018

 

Stavba spočíva v realizácii  prác I. etapy:

 

SO-02 Vodovod, SO-03 Kanalizácia, SO-04 STL Plynovod, SO-200 Komunikácie a spevnené plochy – bez konečných povrchových úprav,

SO-200.1 Komunikácia – odvodnenie

 

II. etapa:  SO-200 Komunikácie a spevnené plochy – zrealizovanie povrchových úprav.

 

Vykonávané práce na stavbe:

 

SO-02 Vodovod:

Potrubie HDPE-PE100-SDR17, D110x6,5mm – 307,50 m; hydrant podzemný DN80 – 4 ks; trasový uzáver DN100 – 1 ks;

vodovodné prípojky D32x3,0mm – 28 ks/164,00m.

 

SO-03 Kanalizácia: 

Potrubie PP-SN8, DN300 – 299,29 m; PP, RŠ DN1000 – 7 ks; kanalizačné prípojky PP-SN8,

DN150 – 28 ks/182,00m.

                                                                 

SO-04 STL plynovod:

Potrubie HDPE-PE100-SDR11, D40x3,6mm – 309,95 m; trasový uzáver KHP D40 – 1 ks;

plynové prípojky D25x2,3mm – 28 ks/164,00m.

                                  

SO-200 Komunikácie a spevnené plochy:

Komunikácia s asfaltovým povrchom š. 6,00m, dl. 311,45m s jednostranným

chodníkom š. 1,75m.    

                                       

SO-200.1 Komunikácie - odvodnenie:

Komunikácia je odvodnená jednostranným sklonom do retenčno-drenážneho rigolu

dl. 202m s následným vypúšťaním do cestnej priekopy.