process

... spracováva sa ...

Autocentrum BMW Trnava

lokalita : Trnava

investor : Bavaria Real Estate a.s., Bratislava

realizacia : 03/2018 - 06/2018

 

Realizácia prác na SO02 Prekládka vodovodu a SO16 Tlaková dažďová kanalizácia.


Vykonávané práce:
Vytýčenie trás geodetom, vymeranie a výkopové práce. Zhotovenie lôžka fr. 0/16mm, pokládka potrubí v súbehu s vyhľadávacími vodičmi, obsyp potrubí fr. 0/16mm, uloženie výstražných fólii, následný zhutnený zásyp a úprava terénu.