process

... spracováva sa ...

Autocentrum BMW Trnava

lokalita : Trnava

investor : Bavaria Real Estate a.s., Bratislava

realizacia : 03/2018 - 06/2018

 

Realizácia prác na SO02 Prekládka vodovodu a SO16 Tlaková dažďová kanalizácia.


Vykonávané práce:


- Vytýčenie trás geodétom,

- Vymeranie a výkopové práce.

- Zhotovenie lôžka fr. 0/16mm,

- Pokládka potrubí v súbehu s vyhľadávacími vodičmi,

- Obsyp potrubí fr. 0/16mm,

- Uloženie výstražných fólii,

- Následný zhutnený zásyp a úprava terénu.