process

... spracováva sa ...

Zberný dvor, Dolná Streda

lokalita : Dolná Streda

investor : Obec Dolná Streda

realizacia : 02/2018 - 07/2018

 

Dielo realizuje naša spoločnosť pre spoločnosť MACHINE INDUSTRY s.r.o.

 

Stavba pozostáva z vybudovania jednopodlažnej prístavby – skladovej a sociálnej časti  a prístrešku z oceľovej konštrukcie pre uskladnenie

veľkokapacitných kontajnerov.
Prístavba je založená na základových pásoch z prostého betónu, murovaná keramickou tehlou a prestrešená plochou strechou z vložkového

stropu s dobetonávkou.

Prístrešok pre kontajnery je z oceľovej konštrukcie, založený na betónových pätkách, opláštený do tvaru „L“ PU panelmi a prestrešený trapézovým  

pozinkovaným plechom.

Napojenie na kanalizáciu je realizované kanalizačnou prípojkou dĺžky 80m napojením na jestvujúcu kanalizáciu, zásobovanie vodou je realizované

z vedľajšieho objektu telocvične. Objektu je napojený na elektrickú energiu z neďalekej trafostanice NN prípojkou.

K zabezpečeniu objektu slúži kamerový systém so zálohou.

Oplotenie je tvorené čiastočne pletivovým plotom AXIS so vstupnými bránami a murovaným oplotením z DT tvárnic s prírodným žulovým vzhľadom.