process

... spracováva sa ...

Obec Bošany, Pažiť, Horné Naštice, mesto Bánovce nad Bebravou

lokalita : Bošany

investor : obec Bošany, Pažiť, Horné Naštice, mesto Bánovce n/B.

realizacia : 03/2017 - 06/2017

 

Opravy živičných povrchov miestnych komunikácií (odstránenie asfaltových krytov, odvoz, uskladnenie, aplikácia asf. spojovacieho postreku,

položenie asf. betónu AC11 hr.50mm, opravy výmena obrubníkov, zámkovej dlažby odvodň. systémov atď.)