process

... spracováva sa ...

Bachledova dolina - Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar

lokalita : Ždiar

investor : Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

realizacia : I. časť = október - november 2017; zahájenie I. časti stavby dňa 23.10.2017; II. časť = marec – máj 2018

Celkový objem investície: 344 970,96 EUR bez DPH
Stavba sa nachádza v katastri obce Ždiar medzi Bachledovou a Blaščatskou dolinou. Rozsah diela pozostáva vo vybudovaní prívodného potrubia HDPE d90 v dĺžke 1 104 m, rozvodných potrubí HDPE d110 v dĺžke 2 652 m, vybudovanie automatickej tlakovej stanice a 4 ks armatúrnych šácht.