process

... spracováva sa ...

Bachledova dolina - Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar

lokalita : Ždiar

investor : Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

realizacia : I. časť = 10/2017 - 11/2017; zahájenie I. časti stavby dňa 23.10.2017; II. časť = 03/2018 - 05/2018

 

Stavba sa nachádza v katastri obce Ždiar medzi Bachledovou a Blaščatskou dolinou.

Rozsah diela pozostáva vo vybudovaní prívodného potrubia HDPE d90 v dĺžke 1 104 m; 

rozvodných potrubí HDPE d110 v dĺžke 2 652 m; vybudovanie automatickej tlakovej stanice

a 4 ks armatúrnych šácht.