process

... spracováva sa ...

Continental Sever, Púchov

Spoločnosť TVS,a.s. realizovala v období 1.4. – 30.6.2017 dva stavebné objekty v areáli spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov