process

... spracováva sa ...

Continental Sever, II. etapa, Púchov

lokalita : Púchov

investor : Continental Matador RUBBER, s.r.o. Púchov

realizacia : 03/2017 - 06/2017

 

Stavebné objekty boli realizované pre spoločnosť INGSTEEL, spol. s.r.o., Bratislava v závode Continental Matador RUBBER Púchov

– vybudovanie požiarneho vodovodu dimenzie d255 mm v dĺžke 177 m.

Výstavba a rekonštrukcia komunikácií a spevnených plôch v rozlohe 4 977 m2 a 693 m2 chodníkov zo zámkovej dlažby.