process

... spracováva sa ...

AUO TN

lokalita : Trenčín

investor : TAKENAKA EUROPE GmbH

realizacia : 08/2012

Rrealizácia série ostrých prepojov v priemyselnom parku Trenčín