process

... spracováva sa ...

Continental Sever, II. etapa, Púchov

lokalita : Púchov

investor : Continental Matador RUBBER, s.r.o. Púchov

realizacia : marec – jún 2017

Vybudovanie požiarneho vodovodu dimenzie d255 mm v dĺžke 177 m