process

... spracováva sa ...

Ostrý prepoj DN 250 - Dobrá jazero

lokalita : Trenčianska Teplá – časť Dobrá

investor : Železnice Slovenskej republiky, a.s.

realizacia : 04/2014

Prepojenie novovybudovanej preložky prívodného potrubia z vodného zdroja „Jazero“ do posilňovacej stanice v Dobrej.