process

... spracováva sa ...

Ostrý prepoj DN 400 - Jasná

lokalita : Trenčín - Kubrá

investor : Železnice Slovenskej republiky, a.s.

realizacia : 06/2014

Prepojenie novovybudovanej preložky prívodného potrubia DN 400 slúžiaceho na zásobovanie mestskej časti Sihoť, Trenčín.