process

... spracováva sa ...

Trenčianska Turná - Predevrátie IBV

lokalita : Trenčianska Turná - Predevrátie

investor : F – marketing s.r.o.

realizacia : 09/2013 – 05/2014

Realizácia IBV Predevrátie /verejný vodovod, kanalizácia, plynovod, NN rozvody, komunikácia/