process

... spracováva sa ...

Ostrý prepoj D400 - D250

lokalita : Trenčín - Kubrá

investor : Železnice Slovenskej republiky, a.s.

realizacia : 2013

Realizácia prepojenia novovybudovaného potrubia HDPE D 250 so zásobným potrubím OC DN 400 pre Trenčín z posilňovacej stanice v Kubrej.