process

... spracováva sa ...

Trenčianska Teplá rekonštrukcia vodovodu

lokalita : Trenčianska Teplá

investor : TVK, a.s. Trenčín

realizacia : 05/2012 - 06/2012

Rekonštrukcia verejného vodovodu HDPE D 225 zasunutím do HDPE chráničky popod štátnu cestu