process

... spracováva sa ...

Organizačná štruktúra TVS

Organizačná štruktúra TVS


organizačné riadenie

interná komunikácia

metodické riadenie


aktualizácia k : 1.11.2019


Výkonný riaditeľ je zodpovedný za dennú prevádzku spoločnosti, vrátane riadenia úsekov, zamestnancov, vyvíjania podnikateľských zámerov v spolupráci s predstavenstvom spoločnosti.

Vvýkonný riaditeľ potrebuje byť informovaný o všetkom, čo sa deje v organizácii. Teda má mať prehľad o zamestnancoch, rozpočte, majetku spoločnosti a všetkých ostatných zdrojov spoločnosti, aby podporil čo najlepšie využitie a zvýšenie ziskovosti organizácie a jej profitu.

Výkonný riaditeľ navrhuje, vyvíja a implementuje strategické plány spôsobom šetriacim náklady a čas.