process

... spracováva sa ...

Organizačná štruktúra TVS

Valné zhromaždenie a.s.
Predstavenstvo a.s.Dozorná rada a.s.
Generálny riaditeľ
Technický riaditeľ úsek GR Ekonomický riaditeľ
Príprava a riadenie projektov Sekretariát spoločnosti Učtáreň
Stredisko stavebných činností Interný audit a kontrola Dane, mzdy a personalistika
Obstarávanie a správa majetku
Manažéri stavby