process

... spracováva sa ...

Organizačná štruktúra TVS

      Valné zhromaždenie a.s.        
               
      Predstavenstvo a.s.   Dozorná rada  
               
      Generálny riaditeľ        
               
technický úsek   úsek GR   ekonomický úsek  
Ing. Róbert Rezníček technický riaditeľ   Ing. Vladimír Gaššo generálny riaditeľ   Ing. Stanislava Šimo vedúca oddelenia  
             
Príprava a riadenie projektov   Sekretariát spoločnosti   Účtareň  
Ing. Matúš Bečár manager riadenia projektov   Michaela Bulejková asistentka   Miroslava Bohušová účtovník  
Žaneta Fodreková manager pre realizáciu stavieb       Ing. Dominika Pučeková účtovník  
Bc. Martin Jurica rozpočtár / tech. pracovník   Interný audit a kontrola      
Ivan Múdry rozpočtár/prípravár   Ing. Zuzana Nemcová manager kvality   Dane a mzdy/ personalistika  
Beáta Plíhalová manager nákupu       Ing.Ingrid Pavlíková ekonomický referent  
      VO - obstarávanie zákaziek        
Stredisko doprava   Eva Švecová referent obstarávania        
Ing. Čermák Martin vedúci strediska              
               
Stredisko stavebných činností              
               
Manažéri stavieb