process

... spracováva sa ...

Vyjadrenie TVS k TS TVK z 25.3.2015

Spoločnosť TVS považuje tvrdenie TVK za zavádzajúce a účelové. Nejde pritom o prvé takéto vyjadrenie spoločnosti TVK. Je to práve TVK, ktorá nerešpektovaním rozhodnutia Najvyššieho súdu SR zo dňa 5.1.2015 porušuje platné zákony SR.

Rozsudok rozhodcovského súdu SOPK nám bol doručený dňa 25.3.2015. Naša spoločnosť podala žalobu o zrušenie tohto rozsudku, nakoľko okrem iného rozhodcovský súd rozhodol bez našej prítomnosti.

Tvrdenia TVK, že TVS sa môže dopúšťať trestného činu považujeme za urážlivé.

Spoločnosť TVS má dostatočný majetok a koná v súlade so schválenými obchodnými zámermi spoločnosti. Svoje konanie nemáme problém obhájiť pred akýmkoľvek orgánom.

dokumenty na stiahnutie :

Vyjadrenie TVS k TS TVK

( pdf ▪ 26.03.2015 ▪ 0.19 MB )