process

... spracováva sa ...

Stavebné práce na projekte „ČOV Sever“

Stavebné práce na projekte „ČOV Sever“

Momentálne prebiehajú stavebné práce na projekte „ČOV Sever“ v regióne Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou