process

... spracováva sa ...

Oznam pre zákazníkov

Oznam pre zákazníkov

Vážení zákazníci,

v posledných dňoch sme zaznamenali, že viacerým naším zákazníkom bol doručený leták od spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ( TVK ), ktorá oznamuje, že od 1.11.2014 bude novým dodávateľom vody. Spoločnosť TVK ukončila spoluprácu so spoločnosťou TVS na základe doručenej výpovede Zmluvy o nájme a prevádzkovaní.

Spoločnosť Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. (TVS ), ktorá doteraz zabezpečovala dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd pre trenčiansky región zostáva dodávateľom pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre odberateľov, s ktorými majú jednotlivé obce uzatvorené individuálne zmluvy o prevádzkovaní.

Upozorňujeme, že súčasťou zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd musí byť právoplatne schválená cena vodného a stočného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.